Dla Zaawansowanych Importerów

- Kontrola przedprodukcyjna
- Kontrola poprodukcyjna
- Kontrola stacjonarna
- Kontrola procesu załadunku

Dla Początkujących Importerów

- Kompleksowa obsługa importu
- Poszukiwanie producentów
- Sprawdzanie producenta

Dla Exporterów

- Eksport do Chin

KONTROLA PRZEDPRODUKCYJNA

 1. sprawdzenie wiarygodności producenta (poprawność dokumentów)
 2. wizytacja fabryki
 • sprawdzenie jakości parku maszynowego i możliwości produkcyjnych
 • kontrola wielkości faktycznego zatrudnienia
 • kontrola jakości dotychczasowych produktów
 • pobranie i przesłanie próbek produkcyjnych

Całość zakończona szczegółowym raportem popartym zdjęciami

KONTROLA POPRODUKCYJNA (najbardziej zalecana forma kontroli, występująca przed dokonaniem płatności za zamówiony towar)

 1. kontrola wybranej losowo partii towaru np. 20%zamówienia, ocena metodą AQL
 2. Kontrola całości zamówienia (100% produktów podlega kontroli)

KONTROLA STACJONARNA

 1. zapewniająca stały nadzór nad produkcją
 2. regularne raportowanie
 3. przesyłanie próbek z poszczególnych etapów produkcji

KONTROLA PROCESU ZAŁADUNKU

 1. nadzór nad procesem załadunku towaru do kontenera, sprawdzenie prawidłowego ułożenia oraz zabezpieczenia, dokumentacja zdjęciowa.